תקנון האתר-תנאי שימוש ומדיניות פרטיות


אתר זהב עתיק – תקנון האתר

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה.
במידה ודבר מה במסמך זה אינו מקובל עליך, אין לבצע פעולה כלשהי באתר או להמשיך לגלוש בו. כל פעולה באתר תחשב כהסכמה למדיניות זו ומקובלת על המשתמש/ת ככפופה לתנאיה כמקובל בחוק, כמסמך חוזי מחייב, הסכם בין המשתמש/ת לבין האתר ומפעילתו.

1.אתר ‘זהב עתיק’ (להלן-האתר). האתר מאפשר רכישה של תכשיטי וינטז עתיקים.

תכשיטים ניתנים להחלפה בתוך 14 יום בתנאי שלא נעשה שינוי במידת הטבעת או בשיבוץ האבנים.

לאחר 14 יום לא ינתנו החזרות, החלפות ייעשו על פי שיקול דעת צוות זהב עתיק ובתנאי שלא נעשה שינוי מידה או שיבוץ בטבעת
2. סעיפי התקנון שלהלן מתייחסים לכל התכנים המוצעים בכלל, ובכלל זה, בין היתר,פוסטים,הודעות ווטסאפ, פודקאסטים וסירטונים ולאופן השימוש ולאופי ההתקשרות עם המשתמש/ת. (להלן-הלקוחה/המשתמשת באתר)

רכישת זכויות שימוש
אתר ‘זהב עתיק’ וכן כל התכנים בו מיועדים ללקוחות פרטיים.
1. פעולת החיוב מתבצעת מיד עם השלמת הרכישה.
2. ‘זהב עתיק’ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את עלות המוצרים מעת לעת.
3. האתר אוסף אודותיכם אך ורק מידע כללי, אנונימי וסטטיסטי שאינו מזהה באופן אישי, דוגמת אופן השימוש שלכם באתר, הדפדפן בו אתם עושים שימוש, משך הזמן שאתם באתר, הקורסים בהם צפיתם, כתובת האינטרנט (IP Address) ממנה אתם גולשים באינטרנט, כתובת הדוא”ל אותה תזינו לאתר וכדומה.
5. רישום לשירותים
6. במידה ויתבצע רישום באתר ‘זהב עתיק’ ,הרי שבעת הרישום לשירותים שמציע האתר, הינך מתבקשת למסור פרטים אישיים מסוימים. ההרשמה נעשית בהסכמה מבחירת המשתמשת בלבד.
7. במידה ולא נרשמת לאתר האתר לא יאסוף מידע, למעט מידע טכני וסטטיסטי דוגמת עוגיות, סוג הדפדפן והחומרה בה אתם משתמשים, כתובת אינטרנט (IP) ותו לא.
דיוור ישיר אלקטרוני
8. האתר ‘זהב עתיק’ שולח מדי פעם בדואר אלקטרוני, בהודעה באתר או בדרך אחרת כלשהי מידע מקצועי, ומידע בדבר שירותים שיתכן שיעניינו אתכם וכן מידע שיווקי ופרסומי. בעצם הצטרפות לרשימת הדיוור של האתר, הינכם מביעים את הסכמתכם המפורשת לכך.
9. בכל רגע נתון ניתן להסיר את עצמכם מרשימת התפוצה באתר ‘זהב עתיק’ באמצעות השימוש בקישור להסרה מרשימת התפוצה שיופיע בהודעות שיישלחו אליכם כמקובל בחוק.

תנאי שימוש באתר
1. המשתמשים אינם מורשים לעשות כל שימוש המנוגד לחוק ו/או לתנאי השימוש כדלקמן:
o אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או לשנות כל חלק שהוא מהתכנים הדיגיטליים.
o אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בכולם או בחלקם, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית של התוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא קבלת הסכמה מפורשת של לומדות בכתב ומראש.
o אין לשבש או להפריע לשירות או לתשתית, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות, לאתר או לתוכן הדיגיטלי.
o אין להעביר, להשכיר, לתת רישיון משנה, להשאיל, להפיץ, להציג או לעשות שימוש בתוכן הדיגיטלי הזמין לצד שלישי.
o מסירת מידע לצד שלישי
o האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע המזהה אתכם באופן אישי שנאסף אודותיכם, אלא במקרים המפורטים להלן:
o ניתנה הסכמתכם לכך
o במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך או במקרי הפרת תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וכל הסכם אחר עם האתר;
o אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין
o אם האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו או לכל אחד אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שהתאגיד ו/או הצד שאליו יועבר האתר ו/או הזכויות באתר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
o אם האתר יסבור לפי מיטב שיקול דעתו, כי מסירת המידע האמור נדרשת על מנת להקטין נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לאתר, למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר, לגופם או לרכושם.

זכויות יוצרים והגבלת אחריות
1. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים באתר, על פי הצרכים ושיקול הדעת הבלעדית שלה. כולל מחיקת תגובות או תכנים בלתי הולמים על פי שיקול דעת מקצועי בלעדי ל ‘זהב עתיק’.
2. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם, ובגין כל נזק תוצאתי, נלווה או ישיר (לרבות נזק בגין אובדן מידע, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או מהיעדר יכולת להשתמש בשירות.

3.  האחריות לקביעת המחיר לצרכן היא של זהב עתיק בלבד .

4. מאחר ומדובר בתכשיטים עתיקים יתכנו שינויי גוון באבנים או בזהב, וכמו כן זיהוי חלקי או משוער של אבני החן, לבדיקה מדוייקת על הלקוחה לבקש בדיקת תכשיט לפני הרכישה לזיהוי וודאי.
5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של האתר בכל עילה שהיא לא תעלה על הסכום ששולם על ידי הצרכן לאתר עבור המוצר הספציפי הנרכש.

Cookies
5. האתר לומדות משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכיוצא בזה.העוגיות כוללות גם מידע דוגמת הדפים באינטרנט בהם ביקרתם, משך השהות שלכם באתרים שונים וכדומה.
6. בכל עת תוכלי להימנע מהפעלת העוגיות באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן או למחקן, והמשתמשת יכולה לבחור באפשרות זו.
שינויים במדיניות הפרטיות
המשך פעולה כלשהי באתר לאחר שינוי מדיניות הפרטיות משמעו באופן חד משמעי כי המשתמש/ת מסכימ/ה למדיניות המעודכנת. במידה ולא –אין לבצע פעולה כלשהי באתר לאחר העידכון!

מדיניות ביטול עסקה:

1. על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, במידה ומשתמש רוצה לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, הנו רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר.

2. במקרה של ביטול מותר של עסקת מכר מרחוק, אשר לא נעשה עקב פגם במוצר, אי התאמה לתיאור שלו, אי-אספקה במועד או הפרת החוזה מטעמה, תהיה החברה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר הרכישה או 100 ש”ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.